Followers

Sunday, December 11, 2011

ההסתדרות מאיימת בשביתה כללית, האם בית הדין לעבודה ייתן אור ירוק?‎

ההסתדרות מאיימת בשביתה כללית, האם בית הדין לעבודה ייתן אור ירוק?‎אחרי מגעים ממושכים בין ההסתדרות למשרד האוצר, נותרה המחלוקת בנוגע לעובדי הקבלן ללא שינוי. בשל כך הגישה ההסתדרות בקשה רשמית לביטול הצו של בית הדין הארצי ...‎ההסתדרות מאיימת בשביתה כללית, האם בית הדין לעבודה ייתן אור ירוק?‎

No comments:

Post a Comment

Popular Posts