Followers

Sunday, October 16, 2011

Podlaskie. 30,7 mln zł z UE na gospodarkę wodno-ściekową

Podlaskie. 30,7 mln zł z UE na gospodarkę wodno-ściekową 30,7 mln zł z Unii Europejskiej mogą pozyskać samorządy z województwa podlaskiego na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową w konkursie, jaki ogłosił w poniedziałek Podlaski Urząd Marszałkowski w Białymstoku. To ostatni konkurs na dofinansowanie tego ... Podlaskie. 30,7 mln zł z UE na gospodarkę wodno-ściekową

No comments:

Post a Comment

Popular Posts