Followers

Sunday, October 23, 2011

售東亞套現? Caixa Bank:長期投資 持股量維持不變

售東亞套現? Caixa Bank:長期投資 持股量維持不變 國浩集團 (0053-HK) 趁跌市頻頻增持東亞銀行 (0023-HK) 權益,持股量直逼東亞單一大股東西班牙 Caixa Bank 的 16.03% ,一場股權爭奪戰似乎一觸即發。儘管市場揣猜 Caixa Bank 或在歐債風暴下須出售東亞套現,有利國浩躋身單一大股東地位,惟 Caixa Bank 表明,視東亞為 ... 售東亞套現? Caixa Bank:長期投資 持股量維持不變

No comments:

Post a Comment

Popular Posts