Followers

Monday, October 17, 2011

กรมอุทกศาสตร์ คาดเวลา 19.59 น. น้ำเจ้าพระยากทม.สูง1.95เมตร

กรมอุทกศาสตร์ คาดเวลา 19.59 น. น้ำเจ้าพระยากทม.สูง1.95เมตร กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ แจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ ดังนี้ 1. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 น้ำขึ้น 2 ครั้ง ในเวลา 10.40 น. คาดว่าจะสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.12 เมตร และในเวลา 20.06 น. ... กรมอุทกศาสตร์ คาดเวลา 19.59 น. น้ำเจ้าพระยากทม.สูง1.95เมตร

No comments:

Post a Comment

Popular Posts